• umcri@um.edu.my

Pre-campaign Visit of REBUNG


Precampaign visit of REBUNG researchers to the pilot area

- Klinik Nur Sejahtera LPPKN OUG, KLinik Kesihatan MBPJ dan Klinik Kesihatan Taman Medan

The REBUNG research team visited Nur Sejahtera Clinic LPPKN OUG, MBPJ Health Clinic and Taman Medan Health Clinic to discuss the implementation of the 7-week REBUNG campaign ‘Rapatkan Jurang Penjagaan Kanser di Petaling Jaya’

i) 21st March 2022, Klinik Nur Sejahtera LPPKN OUG

ii) 22nd March 2022, Klinik Kesihatan MBPJ

iii) 25th March 2022, Klinik Kesihatan Taman Medan